StichtingGezondWater
gezond water voor alles en iedereen

Vissen zonder lood kunt u ook.

SGW promoot vissen zonder lood of andere zware metalen. Daarvoor staan op deze pagina loodvrije gewichten. SGW promoot alleen gewichten die in Nederland worden geproduceerd. SGW wil geen bemoeienis met gewichten uit lage lonen landen of uit landen waar de gezondheid van mensen of omgeving van geen waarde zijn. 

 Het Juiste Vislood


Jib Bazuin vindt het niet nodig dat vissers zoveel lood in het water laten, en daarom heeft Jib zelf gewichten ontwikkeld van cement en ijzer. Deze zijn te koop op https://www.hetjuistevislood.nl/


 

Loodvrijvissen

Jos Lobée een produkt ontwikkelaar, heeft samen met Sportvisserij Nederland (Niels Breve) en waterschap Scheldestromen de eerste loodvrije produkten in 2010 ontwikkeld. De ontwikkeling is daarna steeds door gegaan en nu is er een breed pakket aan gewichten beschikbaar. Van vervanging voor knijplood tot gewichten van 500 gram. Alles gebaseerd op ijzer. dat met een waterafbreekbaar biopolymeer aan elkaar gelijmd is tot een gewicht. Aan vervanging van ogen/ankers van messing, verzinkt ijzer en/of RVS wordt gewerkt. De gewichten zijn te koop op https://www.loodvrijvissen.nl/

 


Rockbottomfishingstones


Karpervisser Marc ter Horst dacht dat het niet goed was om zoveel lood in het water achter te laten en ontwikkelde daarom de rock bottom fishing stones om mee te vissen. Marc is nog op zoek naar lijm die niet waterbezwaarlijk is en denkt ook na over gebruikte wartels. De steentijd is aangebroken..... te koop op https://www.rockbottomfishingstones.com/#/