StichtingGezondWater
gezond water voor alles en iedereen

Wageningen Universiteit Research onderzoek vislood.

SGW is met de Wetenschapswinkel van de WUR een onderzoek gestart naar de effecten van het visloodgebruik/verlies voor het water.  In dit onderzoek worden de gevoeligheid van waterorganismen getoetst aan de in het water voorkomende concentraties lood. Gevoeligheid van organismen voor lood verschilt, bijvoorbeeld mollusken (schelpdieren zoals mossels)  maar ook effecten van lood op Daphnia (watervlooien) zijn bekend. De kick off meeting van dit onderzoek is geweest op 5 juli 2021 start begin nieuwe academische jaar. Wordt vervolgd. op de website van de wetenschapswinkel is eveneens informatie te vinden. 


VLIZ,  ECHA en Belgische aanpak vislood.


Omdat het ongewis is wanneer en welke besluitvorming over een verbod op de verkoop en het gebruik van vislood  door de EC plaatsheeft, onderneemt België  op nationaal actie om een verdere loodinflux een halt toe te roepen. Daarom is op 20 augustus 2021 bijgesloten nota gepubliceerd.


   Willekeur in Hét Visblad?

In een gesprek met SGW gaf de directeur van Sportvisserij Nederland aan dat in Hét Visblad willekeuring verschillende alternatieven voor vislood op de pagina Sportvisserij Loodvrij worden gepresenteerd. SGW had vragen bij deze willekeur en heeft dit uitgezocht. In de link het volledige verhaal. Conclusies: presentatie is selectief, Nederlandse producenten worden minder gepresenteerd, en veel gepresenteerde visgewichten zijn niet milieuvriendelijk. 


Hoeveel lood raken sportvissers kwijt? 

In februari 2021 geeft de ECHA aan dat de hoeveelheden die het CVO onderzoek aangeeft ongeloofwaardig zijn. In januari 2020 kwam het onderzoek naar het verlies van vislood van het Centrum voor Visserijonderzoek uit. Eerder zijn daarover emissieregistratie van Deltares verschenen. Omdat het ene onderzoek over 30 ton verloren lood spreekt, en het andere over 524 ton, heeft SGW daar vragen over gesteld. Deltares reageert niet en Rijkswaterstaat geeft aan dat het ene te veel en het andere te weinig is en vraagt daarom SG beide onderzoeken op de website te zetten. Daarom deze reactie van SGW op dit onderzoek: SGW heeft geen vertrouwen in het loodverlies uit het CVO onderzoek. In de link is dit toegelicht.

Onderzoek Breda University of Applied Sciences gedragsverandering loodgebruik sportvissers.

Met een student van Breda Univeristy of Applied Sciences heeft SGW aan een studie over een duurzamere sportvisserij gewerkt.. De rapportage van dit onderzoek zit in de link. Samenvatting op SGWijze van dit onderzoek: stakeholders werken niet samen en communiceren niet, duurzaamheid isgeen aandachtspunt voor sportvissers, loodvrije sportvissers kunnen zich positief profileren als caretaker for nature. Met name het caretaker for nature heeft potentie.


 

Onderzoek alternatieven vislood Vlaams Instituut voor de Zee, het VLIZ

Op 5 december 2019 kwam "Valt er te zwichten voor loodvrije werpgewichten?" uit. In dit onderzoek zijn hengelproeven gedaan met alternatieven voor lood op zee vanaf charters en vanaf het strand.  Belgische sport- en wedstrijdvissers beoordeelden hoe loodvrije visgewichten bevallen. Ook de wetgeving over lood en de risico's voor de gezondheid komen aan bod. Voor details zie de site van het VLIZ of de link hieronder. Op SGWijze samengevat: Er is prima te vissen met alternatieven, de sportvissers zijn er, afwijkend van verwachtingen vooraf, tevreden over. Je gooit er net zo ver mee.. Een verschil; met alternatieven vang je grotere vis, grote vissen weten hoe schadelijk lood is!

Het VLIZ gaat ook in op de ongeschiktheid van wolfraam (tungsten) als alternatief voor lood. Hierover heeft SGW vragen aan  Sportvisserij Nederland/de Green Deal gesteld in december 2019 die op 5 augustus 2020 nog niet zijn beantwoord. De brief aan Sportvisserij Nederland hierover is bijgesloten.

 

Onderzoek Erasmus Universiteit

In 2019 hebben studenten  geneeskunde van de Erasmus Universiteit het gebruik van vislood en het risico  hiervan voor kinderen onderzocht. Hiervoor is met sportvissers  een vragenlijst besproken die ook via de facebookpagina van Federatie ZuidWest is uitgezet. In de samenvatting staan de uitkomsten. Onder de deelnemende sportvissers is een aantal door Modified Materials beschikbaar gestelde loodvrije visgewichten verloot. Op de linkerfoto sportvisser Thom Beukelman en Egbert Lobee van SGW. Op de foto rechts Dies Slabbekoorn. Thom, Dies  en andere sportvissers bedankt voor jullie medewerking aan dit onderzoek.
Op basis van dit onderzoek is een folder over risico's van vislood gemaakt. Heeft u daarvoor belangstelling laat het even weten..