StichtingGezondWater
gezond water voor alles en iedereen

Welkom 

Stichting Gezond Water, SGW, is opgericht op 6 december 2018. Het bestuur bestaat uit 4 leden. Het bestuur en de vrijwilligers zetten zich belangeloos in. SGW heeft geen inkomsten en is afhankelijk van donaties. SGW zet zich in voor schoon water en (water) gezondheid in Nederland. Omdat SGW impact wil hebben en ambitieus is, is het aantal onderwerpen beperkt.  Vanaf de oprichting ligt de focus op het uitfaseren van het gebruik van vislood. In 2019 tevens op het gebruik van zink, tin en koper door sportvissers. In 2020 is het zware metaal  wolfraam dat meestal nikkel of kobalt bevat toegevoegd. Hiernaast krijgen pluis van de beroepsvissers en plastic langs de waterkant aandacht. 


Stichting Gezond Water (SGW)

KvK-nummer                : 73282804                                                                                                                                          Bankrekening               : NL20SNSB0773213279 ten name van Stichting Gezond Water                                                                            Voorzitter                      : Ton de Jonge, tondejonge@stichtinggezondwater.nl, tel. 06 29836730                                                              Secretaris                      : Egbert Lobée, egbertlobee@stichtinggezondwater.nl, tel. 06 13656549/0113 381340                                        Penningmeester           : Antoinette van Bennekom                                                                                                                                ICT                                  : vacature                                                                                                                            Correspondentieadres : Lange Geer 11, 4417 AK, Hansweert                                                                                                                      Email                              : info@stichtinggezondwater.nl                                                                                                                              Website                          : www.stichtinggezondwater.nl  


Donaties 

Om de kosten zoals voor de website of de SGW folder te dekken, is SGW afhankelijk van donaties. Doneren is mogelijk  op bankrekening NL20SNSB0773213279 ten name van Stichting Gezond Water..

Op 22 juni 2020 hebben alle XXX donateurs bij elkaar FFFFFF euro ingebracht.

SGW dankt u hartelijk voor uw bijdrage. 


Scope van SGW

De do's en donot's zijn te vinden in de scope, klik er op om te kijken.
SGW is blij met uw komst op de site en hoopt dat u er iets van meeneemt. Nog beter is als u zelf een bijdrage levert aan een van de projecten van SGW, vislood, pluis of plastic. Allen door iets te doen stopt de verontreiniging.


.